Rapportering

Rapportering, opfølgning og analyse

Kontakten mellem virksomheden og et Data Warehouse er den rapportering der bliver opbygget og de analyser der bliver leveret herfra. Hvordan data bliver præsenteret for slutbrugeren har ligefrem sammenhæng med hvor godt disse informationer bliver brugt. Ofte ses det at der udarbejdes gigantiske rapporter og analyser, men at disse sjælendt kan bruges eller bliver brugt til konklusioner og aktioner.

ProBI har kompetencerne til at designe, levere og arbejde med KPI’er, rapporter, dashboards og værktøjer til rapportering der kan bruges af interne teams for at levere den rette information til de rette mennesker, ad den rette kanal og til den rette tid. ProBI kan også assistere med vurdering og valg af andre rapporteringsløsninger.