Processen

En kort beskrivelse af metoden for arbejdet, samt hvordan dit projekt vil forløbe

Om det er en simpel opgave eller et mere kompliceret projekt, følger ProBI altid samme proces for at sikre at leverancen fuldt ud lever op til kravene og behovet. Det er hovedformålet med ProBIs arbejde at få kunden til at nå det ønskede mål. Processen er kort beskrevet nedenfor.

Behovsafdækning

 

For at nå i mål med ethvert succesfuldt projekt, er det vigtigt at have en skarp afklaring af dine behov, forståelse for din forretning, din kant mod markedet, hvordan du håndterer kunderne og hvordan kunderne agerer i virksomheden. Derfor er det vigtigt at identificere behovene for let at komme videre til næste skridt i processen mod et succesfuldt mål.

Mere

Strategiudvikling og -aftale

 

Når behovene er afklaret skal der planlægges og aftales en strategi for sammen at komme i mål. Strategien afhænger af kompleksiteten i opgaven eller projektet, men uanset hvad, er det essentielt for succesfaktoren at have samme retning og metode i arbejdet. Det gør også arbejdet i punkt 3 lettere at gå til.

Mere

Udvikling

 

Efter strategi og behov er afklaret er det tid til udvikling af løsningen. Denne periode kan spænde fra alt mellem et par timer til flere måneder og år. Nogen oplever denne periode som ukontrollerbar og svær at følge med i. ProBI har dog sikre rutiner og processer der gør at kunden altid er velinformeret omkring fremskridt, udfordringer og målopfyldelse. Processen med at udvikle løsningen er altid baseret på et godt forarbejde.

Mere

Løsningsgennemgang og præsentation

 

Når udviklingen er færdig, eller for hvert delmål der er opsat, vil der ske en gennemgang af produktet. Dels så kunden kan se produktet med egne øjne og prøve brugen af det, men dels også så der kan komme en dialog i gang omkring evt. tilretninger eller ændringsønsker. Når evt. tilretninger eller ønsker er udført, og kunden har godkendt produktet, vil den foreløbige levering ske kort tid herefter.

Mere

Test og brugeraccept

 

Når kunden er tilfreds med produktet er det vigtigt at få testet alle aftalte funktionaliteter i løsningen. Det gør at kunden kan føle sig tryg ved løsningen og at ProBI kan afhjælpe evt. uforudsete hændelser eller fejl. Samtidig kan der her udføres en evt. stresstest og/eller sikkerhedstest for at kontrollere at løsningen lever op til forventningerne i kundens IT afdeling.

Mere

Produktionssætning

 

Efter test og levering af produktet hjælper ProBI med at få sat løsningen i produktion. Afhængig af opgavens eller projektets omfang, kræves der forskellige mængder dokumentation og assistance i overleveringen til kundens IT afdeling for den daglige drift og support af løsningen.

Mere