Data warehousing

Et data warehouse er hjertet i Business Intelligence. Det omformer data fra mange forskellige kildesystemer i virksomheden og samler det i ét struktureret lager af meningsfuld forretningsinformation.

Design af Data Warehouse

ProBI har designet mange Data Warehouse-løsninger for alle størrelser af virksomheder. Erfaringen herfra giver ekspertise i at designe løsninger der løbende kan udvides, være fleksible og tilpasse sig kravene fra forretningen. Kvaliteten af et design bag en Data Warehouse-løsning er kritisk. Størrelsen og mængden af data kræver unikke designløsninger for at hænge sammen. Hvis dette ikke løses i designfasen, kan det skabe fundament for et nedbrudt Data Warehouse, og heraf konsekvens for ikke at levere det fornødne udbytte af løsningen.

Opbygning af Data Warehouse

ProBI har ekspertise i opbygningen af Data Warehouse og er gennem Microsoft certificeret i alle aspekter af arbejdet. Dette sikrer, at et Data Warehouse bliver opbygget på baggrund af den højeste standard for at levere en robust, skalérbar løsning der er let at vedligeholde og som løbende leverer udbytte til virksomheden.
Opbygningen af et Data Warehouse kan sidestilles med en rejse hvor man først skal designe, tilpasse og vedligeholde sit transportmiddel. Ethvert Data Warehouse er unikt fordi det er designet til en specifik organisation for at levere denne organisations krav til information og analyse. Over tid, ændrer disse krav sig, hvorfor det er vigtigt at også Data Warehouse ændrer sig for at modsvare disse krav. Dette afviger fra almindelig softwareudvikling hvis tilgang og kompetencer ikke stemmer overens med arbejdet med et Data Warehouse.

Data Warehouse support

Den unikke genetik omkring et Data Warehouse kræver specialiserede support- og vedligeholdelseskompetencer. Ved brugen af uerfarne og mindre kvalificerede medarbejdere til dette arbejde, ender det ofte med ineffektivt og i værste fald forkerte ændringer i Data Warehouse. Dette kan give lavere hastighed for slutbrugerne, mindre fleksibilitet og højere krav til vedligeholdelse.
ProBI har kompetencerne og erfaringen med dette arbejde og forstår dermed kompleksiteten i et Data Warehouse miljø. Derfor kan kunderne lægge deres supportkrav til Data Warehouse direkte hos ProBI for at sikre en konstant leverance og udbytte fra Data Warehouse.

Data Quality Audit

Data Quality Audit er et begreb der omhandler gennemgang af den interne datakvalitet og kvaliteten af interne processer inden for et eksisterende Data Warehouse. ProBI er stor tilhænger af høj kvalitet og sikrer altid i samarbejde med kunden at leverancerne stemmer overens med virksomhedens syn på virkeligheden.

Data Warehouse Business Audit

Alle projekter kræver et mål og en retning. Business Intelligence projekter kræver en retning udstukket af virksomheden. Gennem Business Audit sikres der strategisk sammenhæng mellem det organisatoriske fokus, teknikker og de tilgange der bruges for at levere et godt Data Warehouse. Identificering af risici for virksomheden og afklaring af hvor parat virksomheden er til at bruge et Data Warehouse, er en grundlæggende komponent i en Business Intelligence proces. Business Audit giver retningen til en succesfuld Business Intelligence implementering.