Business Intelligence

Business Intelligence har mange definitioner

WikiPedia definerer Business Intelligence som evnen for en enkelt virksomhed til at samle alle sine ressourcer og konvertere dem til viden – ultimativt at få den rigtige information til de rigtige mennesker, til rette tid, og gennem de rigtige kanaler

CIO.com definerer Business Intelligence som en paraply af forskellig software applikationer der tilsammen bruges til at analysere en virksomheds rå-data. Business Intelligence som disciplin er summen af en række aktiviteter, herunder data-mining, online analyse, forespørgsel og rapportering.

Virksomheder bruger i dag Business Intelligence som et værktøj til at forbedre grundlaget for beslutninger, spare omkostninger og identificere nye forretningsområder. Business Intelligence er mere end blot virksomhedens rapportering, og mere end blot et sæt værktøjer til at samle data fra virksomhedens ERP løsninger. IT chefer bruger Business Intelligence til at identificere ineffektive processer som er kandidater til nytænkning.

Beslutninger baseret på fakta

Optimering af forretningsprocesser

Automatiseret rapportering af fejl

Mulighed for at udføre ad-hoc- og ’hvad nu hvis’-analyse

Business Intelligence kan ses som et sæt af systemer og processer der giver virksomheden mulighed for at have effektiv planlægning, monitorering og effektivisering.

Planlægning, monitorering og effektivisering

Hvis man kigger på alle opgaverne som en virksomhed har brug for, for at kunne opfylde dens mål, kan det summeres ned til planlægning, monitorering og effektivisering. Først og fremmest har virksomheden brug for at planlægge målene og vejen til at nå dem, herefter skal der monitoreres om de givne mål opnås og slutteligt forbedre den resulterede performance.
En hver løsning der kan understøtte udførelsen af disse 3 processer kan samlet ses som Business Intelligence.

Forretningsmål for Business Intelligence

Don Jones, forfatter til whitepaper: ‘Achieving Business Intelligence in Midsize Companies’, refererer til udførelsen af Business Intelligence som: “…at hjælpe en virksomhed til en bedre forståelse omkring sig selv…”. Mere bredt, Business Intelligence refererer også til kompetencer, teknologier, applikationer og opgaveudførelse omkring at få frembragt denne viden.
Don taler videre om de mange forskelligartede interne systemer i virksomheder der på ingen måde udveksler data eller taler sammen for at give virksomheden mulighed for at udforske data på forskellig vis eller give mulighed for overordnede opsummeringer af data på forlangende. Don mener at dette er hovedmålet for Business Intelligence:

Mulighed for at samle data fra forskellige kilder i et samlet overblik

Muligheder for at danne overblik og opsummeringer af data fra forskellige kilder

Mulighed for at se udviklingen i data over tid

Mulighed for at stille ’hvad nu hvis’-spørgsmål og få dem besvaret op baggrund af historiske data

Artiklen fra Don Jones ’Achieving Business Intelligence in Midsize Companies’ kan læses her:

PDF Download